Vrijwilligers

Vacatures

4NOPPES draait momenteel geheel op vrijwilligers. Daar zijn we best wel trots op, want dat betekent dat iedereen die bij ons meehelpt hart voor de zaak heeft en dit werk puur en alleen doet omdat hij of zij er blij van wordt en onze visie en werkwijze voor ogen heeft. Iedereen is gelijkwaardig ongeacht je bijdrage.

Om 4NOPPES draaiende te houden gebeurt er van alles zowel tijdens de openingsuren op zaterdag als achter de schermen. Zonder vrijwilligers is er geen 4NOPPES.

Zoek jij leuk en uitdagend vrijwilligerswerk in de gemeente Rheden? Kom ons team dan versterken en neem contact met ons op.

Op dit moment zijn er vrijwilligers nodig voor de volgende taken:

 • winkelbezetting: tijdens openingsuren zijn er vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw de bezoekers ontvangen, maar ook vrijwilligers die helpen bij de inname van spullen en het plaatsen van deze op de juiste plek in de winkel.
 • mensen die we kunnen vragen om spullen te vervoeren
 • reparatie/opknappen/pimpen van voorwerpen die nog een tweede leven verdienen
 • het controleren op compleetheid van spellen/puzzels
 • het schoon houden van de winkel
 • het coördineren van het inrichten en bijhouden van de tuin
 • het inrichten van de winkel
 • coördinator inrichting winkel
 • organisatorische taken zoals administratie en regelwerk
 • coördinator realisering aanbouw
 • redactie medewerker voor andere coördinerende taken, onder andere fondsenwerving,
 • plaats in het bestuur 

Een deel van deze taken kan ook vanuit je eigen woning, dus ook als er omstandigheden zijn waardoor je niet (altijd) in de winkel aanwezig kunt zijn, ben je welkom als vrijwilliger!

Wat verwachten we van jou? Jij,

 • hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • staat achter de doelstellingen van 4NOPPES
 • kunt ons wekelijks 2 of meer uren helpen
 • bent in staat aan klanten uit te leggen wat 4NOPPES doet, hoe het werkt en het waarom erachter
 • bent sociaal ingesteld, respectvol naar andere mensen en hebt een goede dosis empathie
 • bent vriendelijk, beleefd en kan samenwerken met allerlei mensen
 • hebt goede communicatieve vaardigheden
 • hebt een brede productkennis
 • kan zelfstandig werken

Na een kennismakingsgesprek kun je een tijdje meedraaien waarna wij in onderling overleg besluiten of we samen verder gaan.

 


Vacatures

Penningmeester

Functieprofiel als penningmeester bij Stichting 4Noppes in het stichtingsbestuur.

Penningmeester globale taken en verantwoordelijkheden:

– Het financiële beheer voeren, dus boekhouding bijhouden, opstellen van het financieel jaarverslag, bijhouden van het financieel archief en afhandelen van dagelijkse (in ons geval veel minder vaker) financiële taken zoals geld overmaken en bonnen bijhouden;

– het jaarlijks opstellen van de financiële begroting (en meerjaren financieringsprogramma indien mogelijk);

– het werven van financiële middelen samen met de anderen, zoals subsidies, fondsen, donateurs (=Vrienden van 4Noppes), sponsors (in natura biedend wat nodig is voor de bedrijfsvoering), deelnemersbijdragen aan activiteiten die we organiseren, acties en verkoop;

– zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen indien in overeenstemming met het declaratiebeleid van 4Noppes;

– het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.

De penningmeester kan diverse taken delegeren of samen doen met andere bestuursleden of actieve medewerkers.

In onze eigen woorden:

De penningmeester heeft o.a. tot taak:

– het mee helpen opstellen van het algemene beleid van de Stichting 4Noppes;

– het zorgdragen dat er met alle uitgaven binnen de totaal begroting gebleven wordt;

– het opstellen van een financiële balans van inkomsten en uitgaven op kalenderjaar basis;

– opstellen van de begroting van de komende jaren per jaar;

– beheer en overmaken van de gelden;

– bijhouden van het bestand van de Vrienden van 4Noppes en de sponsorlijst (ook in de weggeefwinkel en op de website vermeld) en het contact daarmee houden;

– beheer van het overzicht van het Financieel aanvalsplan van 4Noppes en de bijbehorende deadlines voor financieringsaanvragen;

– beheer van de Triodosbank internetbankieren zakelijke rekening samen met de voorzitter en het exporteren van de financiële overzichten daaruit naar onze eigen rekenpostenoverzicht.

Wij hebben maar een kleine hoeveelheid posten en uitgaven, ter illustratie stuur ik je het financieel Jaaroverzicht van 2020 mee dat ik t.b.v. de subsidieaanvraag aan de gemeente Rheden heb opgesteld. De basiskosten voor de stichting an sich zijn maar zo’n 3650 euro/j.

Wil je meer informatie of wil je jezelf aanmelden, neem dan contact op met

Stichting 4Noppes Weggeefwinkel Dieren e.o.